Vi viser til tidligere informasjon og nyhetsbrev angående EUs Mobilitetspakke som har blitt besluttet innført av myndighetene f.o.m 02.02.2022. Den lovpålagte Mobilitetspakken ble vedtatt av EU i 2020 og regulerer bestemmelser rundt lønns og arbeidsforhold for sjåfører og kjøretøy. Vi ser det som positivt at EU og myndighetene innfører reguleringer for å bedre lønns og boforholdene til sjåførene. Imidlertid kommer ikke reglementet uten ekstra kostnader forbundet med dette.

Gjeldende satser fra og med 01.07.2022:

EU Mobilitetstillegg

  • Sverige: 6,5%
  • Danmark: 13,8%
  • UK og Irland: 7,9%
  • AT/CH: 11,8%
  • Øvrige Europa: 9,9%
     
  • Container UK og Irland: 4,5%
     

Tillegget blir kalkulert ut i fra fraktprisen og vil komme på en separat varelinje på fakturaen.       

Kostnadene som spesifisert er de vi kjenner til nå, men Nortrail vil vurdere utviklingen i kostnadene fortløpende og vil justere disse i tråd med denne.

Ved spørsmål ber vi deg ta kontakt med din faste kontaktperson hos oss.

 

Oslo 27.06.2022.