Den generelle sjåførmangelen i Europa har vært betydelig de siste 12 mnd. Krigshandlingene i Ukraina forverrer dessverre denne situasjonen umiddelbart.

Ukrainske sjåfører vender nå i stor grad hjem, og menn under 60 år får ikke forlate landet da de er en del av mobiliseringen. Det vil si at det er en større andel sjåfører som nå blir utilgjengelig.

Dette forventes å påvirke driften i et marked med allerede manglende kapasitet. Situasjonen får ringvirkninger for hele Europa.

Vi holder på med undersøkelser for å se hvilken direkte innvirkning dette får for oss, men vi merker allerede en økt kapasitetssvikt.  

Vi vil selvfølgelig arbeide mot å opprettholde kapasiteten og bidra til at ledetider overholdes i henhold til avtale, men vi må imidlertid ta forbehold om forsinkelser og kostnadspåvirkninger.

Ta kontakt ved spørsmål.

 

Oslo 01.03.2022