- Oppstart for drift – mandag 30. november. Begge avdelinger flytter inn samtidig.

- 11 000 m2 terminal og kontor, 65 porter, store uteområder.

- Døgnåpen terminal: Søndag kl. 21:00 til fredag kl. 21:30.

- Den nye terminalen øker antall avganger for lokaldistribusjon.

- Terminal Drammen, strategisk plassert for ankomst og avgang via Brevik og Larvik, fortsetter drift som normalt.

- Begge terminaler er godkjent som tollager.

 

Din kontaktperson på Nortrail er behjelpelig ved eventuelle spørsmål. 

Oslo 02.11.2020