Vi opererer i et utfordrende marked hvor Transport- og logistikkbransjen opplever unormalt store kostnadsøkninger. Energikrisen i Europa, høy inflasjon, flere renteøkninger i tillegg til lav tilgang på sjåfører og materiell er deler av årsaken til store kostnadsøkninger utenfor vår kontroll.

Nortrail arbeider kontinuerlig med å effektivisere driften for å dempe kostnadspresset samtidig som vi skal levere tjenester av høy kvalitet. Vi ser oss allikevel nødt til å ta ansvarlige grep for å dekke deler av kostnadsøkningene, og vil justere våre fraktrater samt lager og logistikktjenester med 8,9% gjeldende f.o.m. 01.01.2023

Fortolling og øvrige gebyrer justeres individuelt fra samme dato.

Justering av utenlandsk veiskatt samt norske Bom-, miljø- og rushtidsavgifter reguleres i tråd med avgiftene når disse iverksettes av myndighetene. 

Vi vil imidlertid understreke at det kan være nødvendig å foreta individuelle vurderinger.

Vi håper på forståelse for endringen, og ber dere vennligst ta kontakt med deres kontaktperson hos Nortrail skulle det være ønskelig å motta en oppdatert fraktavtale eller ytterligere informasjon.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke for samarbeidet så langt i år, og ser frem til et fortsatt godt samarbeide i det kommende.

Oslo 30.11.2022