I den forbindelse er det blitt arbeidet på mange fronter med kartlegging av hvilken miljøpåvirkning bedriften har, og sett på hvordan vi kan begrense dette.

Dette inkluderer alt fra papirforbruk på kontoret til utslipp under transport fra dør til dør.  

Våre kunder kan hente ut sine CO2 regnskap i vår webportal, så det blir enkelt å kjenne til eget forbruk ved transport.  

 

Vi ser viktigheten av å tydeliggjøre miljøarbeidet vårt, og 15 juni 2022 ble vi ISO14001 sertifisert.

 

Arbeidet for en sertifisering har vært ledet av Kvalitetssjef Linda Monica Andersson, i tett samarbeid med Administrerende direktør Thomas Klemp og Driftsdirektør Christian H. Whist.

Bedriften i sin helhet har bidratt gjennom arbeidet, for å sikre at fokus på miljø er godt forankret hos alle.

 

Følg oss på Linkedin 

Oslo 28.06.2022